Sara Saysเป็นคอลัมน์ที่ทั้งเขียนและอัพเดต เองโดย Sara
แห่งวง A*Teens ซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราว
ของวงและตัวเธอเองมาให้ แฟนๆได้รับรู้กัน


- Volumn # 1
- Volumn # 2
- Volumn # 3
- Volumn # 4
- Volumn # 5
- Volumn # 6